ข้อมูลการจัดส่ง

ข้อมูลการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า
เว็บไซต์ ladylazystroller.com จะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละออเดอร์การสั่งสินค้าของลูกค้า โดยมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

กรุงเทพฯและปริมณฑล
   • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์มากกว่า 1000 บาทขึ้นไป (ค่าจัดส่ง) ฟรี
   • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ต่ำกว่า 1000 บาทขึ้นไป (ค่าจัดส่ง) 100 บาท
   • โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ต่างจังหวัด
   • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์มากกว่า 1000 บาทขึ้นไป (ค่าจัดส่ง) ฟรี
   • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ต่ำกว่า 1000 บาทขึ้นไป (ค่าจัดส่ง) 150 บาท
   • โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ด่วนพิเศษ 3 ชั่วโมง (เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)
   • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์มากกว่า 1000 บาทขึ้นไป (ค่าจัดส่ง) ฟรี
   • ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ต่ำกว่า 1000 บาทขึ้นไป (ค่าจัดส่ง) 200 บาท

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
   • ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มทีในการให้บริการในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์
   • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 48 - 84 ชั่วโมง
   • การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 7 วันทำการ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด
  • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก lefleurs88.com สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ รายการคำสั่งซื้อ
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า

ใช้ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจากที่ไหน
เพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการได้รับบริการ และเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า เราใช้บริการจากผู้จัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล ในการดำเนินการจัดส่งสินค้า

ผู้จัดส่งสินค้า
  • SHIPPOP ขยายจุด Drop off ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 230 สาขาทั่วประเทศไทยแล้ว เพียงทำรายการผ่านเว็บไซต์ SHIPPOP และนำพัสดุฝากส่งที่ช่องพิเศษ SHIPPOP Dropoff ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8.00 น.-12.00 น.
shippop

ร้าน Ladylazy

  • บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ( Kerry Express )
kerry

  • บริษัท เอ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ( ACommerce )
acommerce

  • บริษัท ลาล่ามูฟ อีซี่แวน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( Lalamove Thailand )
lalamove

  • บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด ( SKOOTAR )
skootar